Rondom uw huis

Wij adviseren u graag welke verzekering u nodig heeft en welke niet. Wij bespreken daarom elk afzonderlijk risico met u en verzekeren enkel de risico's die u niet zelf (gedeeltelijk) wilt dragen. Tevens vergelijken wij meerdere aanbieders op voorwaarden en premie, zodat u rustig kunt leven, wonen en werken.
De verzekeringen die hier besproken worden hebben betrekking op:

 
Woonhuis
een huurwoning bewoont, hoeft zich geen zorgen te maken over schade aan de woning. De verhuurder zal daarvoor opkomen. Een lekkend dak, een kapotte cv-ketel, schoorsteenbrand, stormschade of nog erger… de huurder kan dit allemaal neerleggen bij de verhuurder. Bij de eigenaar dus.


Regelmatig onderhoud
Maar wie zelf eigenaar is, kent deze luxe dus niet. Iedere beschadiging is dan voor eigen rekening. Het betekent dus: regelmatig onderhoud van de woning. Schoorsteenvegen, schilderen, kapotte dakpannen vervangen, reinigen van de cv-ketel etc. Voor de huiseigenaar is dit een doorgaans stevige jaarlijkse kostenpost. Al zal dat bij nieuwbouwwoningen natuurlijk minder zijn en is er dan toch een keer een beschadiging, ondanks al dat periodieke onderhoud, dan zal de woonhuisverzekering (ook wel opstalpolis genoemd) de schade voor haar rekening nemen. Althans, wanneer dat binnen de voorwaarden gedekt is.
En daar komen we automatisch bij de belangrijkste uitsluiting: schade door gebrek aan onderhoud. Logisch eigenlijk. Want wie de woning niet onderhoudt, “weet” dat de schadekans groter wordt. En een verzekeringsmaatschappij zal dat soort schade, die dus eigenlijk niet meer onverwacht is, niet makkelijk willen vergoeden.
De opstalverzekeraars vragen dus van de huiseigenaar om regelmatig onderhoud van de woning. Er zijn echter meer voorwaarden. En ook uitsluitingen. Om de kans op een uitkering bij schade zo groot mogelijk te hebben, is het dus van belang te weten welke eisen en voorwaarden de woonhuisverzekeraars stellen. Daarbij speelt natuurlijk belangrijk mee, de vraag wat een verzekeraar ziet als “woning”.


  
Inboedel

Wat is inboedel?

Om het heel makkelijk voor te stellen: inboedel is alles wat in uw woning “verhuisbaar” is.
Met andere woorden, alles wat u in de woning hebt (aan-)gebracht. Daaronder vallen dus niet alleen het meubilair en de kleding, maar ook de inhoud van de schuur en de kelder.
Alle, zoals dat heet, “roerende zaken”.

Verbouwingen

Wanneer u uw woning hebt verbouwd, is die verbouwing natuurlijk onderdeel geworden van die woning. Alles zit dan “vast”, is dus niet “verhuisbaar” en hoort daarom gewoon bij de woonhuisverzekering.
Tenzij… u de verbouwing hebt gepleegd aan uw huurwoning. Een nieuwe keuken of badkamer, een open haard of vast parket, een (gewone) antenne of zonwering, in een huurwoning zijn het onderdelen die wel uw eigendom zijn!
En dus zult u, bij schade, daar een vergoeding voor willen zien. Gelukkig houden vrijwel alle inboedelverzekeringen daar al rekening mee. Uw nieuwe keuken bijvoorbeeld is dus geen inboedel-naar-de-letter, maar is wel meeverzekerd. Uiteraard moet u bij het vaststellen van de verzekerde som daar wel rekening mee houden. Tegenwoordig hebben veel huishoudens hun inboedel verzekerd, maar het komt helaas nogal te vaak voor dat mensen onder- of oververzekerd zijn.
Graag rekenen we voor u uit of dit bij u ook het geval is. Dit doen wij middels een inboedelwaardemeter.
Hiermee bent u tevens verzekerd tegen onderverzekering en is de verzekeringsmaatschappij te allen tijde verplicht om de schade helemaal ui te keren. Indien het een gedekte schade betreft.

Glas

Algemene uitleg

Over de glasverzekering kunnen we kort zijn. Waar het gaat om standaard vensterglas, enkel of dubbel, in een particulier woonhuis, verleent de glasverzekering 100% vergoeding tegen breuk. Mits het glas dient tot “lichtdoorlating.” Bijzonder glas. Het betekent automatisch dat versierd, bewerkt of extra dik glas uitsluitend verzekerd zullen zijn indien dit afzonderlijk op de polis is aangetekend. Ook glas met een oppervlakte van meer dan 6 m² is vaak alleen verzekerd indien dit afzonderlijk is aangetekend. Zonder meer niet verzekerd is glas in windschermen buiten, op balkons, in portieken e.d.
Samenvattend: alleen standaard vensterglas, enkel of dubbel, binnenshuis van maximaal zes m², dat dient om licht door te laten, valt doorgaans onder de standaard dekking. Voor al het andere glas dienen we de verzekeraar te vragen dit afzonderlijk aan te tekenen. (Overigens kan dat in veel gevallen zonder premiegevolgen.)

Premie

De premie is ronduit goedkoop indien deze gecombineerd wordt met de woonhuisverzekering. Soms kan ook een koppeling gemaakt worden met de inboedelpolis. In beide gevallen zijn de premies laag. De premies van losse glasverzekeringen zijn hoger en mede afhankelijk van het soort glas en het aantal kamers.


 
 
Rechtsbijstand

Gelijk hebben of gelijk krijgen?


Gelijk hebben
Het aantal rechtszaken neemt helaas toe. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland wordt het “gelijk hebben” bepaald door de bevoegde rechter. De ene keer gaat het om een arbeidsconflict, de andere keer om een verkeersschade. De voorbeelden zijn legio.
Op de volgende pagina vindt u dan ook een aantal treffende voorbeelden van gevallen waarin het “gelijk hebben” niet altijd gevolgd werd door “gelijk krijgen”.

Gelijk krijgen
Het is overigens zeker niet gezegd dat een rechtsbijstandverzekering in alle gevallen ook voor het “gelijk krijgen” zal zorgen. Ook de rechter heeft immers een mening. Maar een rechtsbijstandverzekering kan er wel voor zorgen dat de regels van de wet correct worden toegepast. En daar gaat het immers om. Wanneer de wet aan uw kant staat, zou u gelijk moeten krijgen. Al lijkt het daar vaak niet op. Bij een rechtsbijstandverzekering laat u het “gelijk krijgen” in ieder geval over aan gespecialiseerde juristen van verzekeraars. Het voordeel daarvan is dat u onder alle omstandigheden gesteund wordt door juristen die specialist zijn op het onderdeel van uw conflict. Veel verzekeraars laten de uitvoering zelfs over aan een onafhankelijke rechtsbijstand stichting en de verzekeraar draagt dan de kosten. Ook zijn er verzekeraars, die niets anders doen dan rechtsbijstand verlenen. Dat zijn, hoe kan het ook anders, de “rechtsbijstandverzekeraars”.
Maar wie de rechtsbijstand ook verleent, zonder rechtsbijstand wordt het wel steeds moeilijker “gelijk te krijgen”.

Wat voorbeelden
Voorbeeld 1
Cliënt E. komt een gestrande automobilist (R.) tegen met pech. E. besluit R. de helpende hand toe te steken en biedt aan de auto op te slepen naar de dichtstbijzijnde garage. De sleepkabel wordt bevestigd en beide auto’s gaan op weg naar de garage.
In de verte doemt een stoplicht op. E. remt rustig af. R. probeert eveneens te remmen en ontdekt dat er geen rembekrachtiging is. Zijn motor werkt immers niet en zonder werkende motor werkt ook de rembekrachtiging niet. Het gevolg is dat R. met zijn auto de auto van E. aantikt. Even verder volgt een verkeersdrempel. E. remt weer af, waarna R. opnieuw tegen de auto van E. aanrijdt. E. besluit te stoppen en vult met R. een schadeformulier in. De schade aan de auto van E. bedraagt € 850. De verzekeraar van R. is van mening dat E. een risico heeft geaccepteerd door de auto op te slepen en weigert schadevergoeding.
Pas wanneer de rechtsbijstandverzekeraar dreigt met een proces, gaat de tegenassuradeur overstag. De schade wordt alsnog vergoed.

Voorbeeld 2
K. heeft een nieuwbouwwoning met garage gekocht. De aannemer levert garantie. Al vrij snel blijkt dat de muur tussen de garage en de woning overdwars scheurvorming vertoont. Scheuren die erger worden, naarmate K vaker met zijn auto in zijn garage komt. Het vermoeden bestaat dat de garagevloer niet rust op de fundering, waardoor de auto telkens voor beweging in de vloer zorgt. Beweging die de muur niet op kan vangen, waardoor de muur scheurt. De aannemer doet de klacht af als “normale krimpscheuren”.
Via de rechtsbijstand wordt een bouwkundige ingehuurd die vaststelt dat er inderdaad onjuist is gefundeerd. Met zijn rapport benadert de rechtsbijstandverzekeraar de Raad voor Arbitrage van het Bouwbedrijf. De conclusie is voor de aannemer vernietigend.
De aannemer wordt verplicht de fundering te herstellen, de muur volledig te vervangen, de wanden opnieuw af te werken en de kosten van de procedure te voldoen.
Schadepost totaal à € 9.550.

Voorbeeld 3
Cliënt V. werkt als accountmanager voor een fabrikant in auto-onderdelen. Jaren achtereen lijkt de werkgever zeer ingenomen te zijn. Salarisverhoging volgt op salarisverhoging.
Dan neemt de directe chef afscheid wegens pensionering en wordt deze opgevolgd door een zwaar opgeleide nieuwkomer. V. en zijn nieuwe chef kunnen het niet zo goed samen vinden en uiteindelijk wordt V. na vijf jaren dienstverband ontslagen.
De rechtsbijstandverzekeraar weet de rechter er van te overtuigen dat de “chef” een en ander wel erg eenzijdig heeft belicht. Het gevolg is dat het ontslag weliswaar niet wordt teruggedraaid, maar V. kan een schadevergoeding tegemoet zien van à € 22.500.
Voorbeelden zeggen op zich niet zo veel.
Iedere zaak is immers anders. En in ieder conflict zijn beide partijen overtuigd van hun gelijk.
Toch is het helaas zo dat steeds meer geschillen niet meer via “normaal overleg” worden opgelost. Steeds vaker gaan de hakken in het zand en steeds vaker moet de rechter er aan te pas komen om een uitspraak te doen.