Privé en Vrije tijd

Wij adviseren u graag welke verzekering u nodig heeft en welke niet. Wij bespreken daarom elk afzonderlijk risico met u en verzekeren enkel de risico's die u niet zelf (gedeeltelijk) wilt dragen. Tevens vergelijken wij meerdere aanbieders op voorwaarden en premie, zodat u rustig kunt leven, wonen en werken.

De verzekeringen die hier besproken worden hebben betrekking op:

Reisverzekering

Wel doen of niet doen?
Wie naar het buitenland gaat, op familiebezoek of op vakantie, doet er goed aan daar een reisverzekering voor af te sluiten. Simpelweg, omdat de kosten van spontaan noodzakelijke terugkeer naar Nederland hoger worden naarmate de afstand naar Nederland groter wordt.
We hebben het dan over de kosten van medisch noodzakelijk vervoer, zoals “de gipsvlucht” tijdens de wintersport, maar ook het onderbreken van de vakantie omdat overkomst dringend gewenst is om andere reden (bijvoorbeeld overlijden naaste familie, brandschade aan de eigen woning e.d.). Maar de reisverzekering doet meer dan alleen de transportkosten verzekeren.

Medisch
Binnen Europa zal uw eigen ziektekostenverzekeraar of ziekenfonds doorgaans voldoende dekking geven. Veel ziektekostenverzekeraars beperken hun dekking echter fors zodra u Europa verlaat. Soms vergoeden ze maximaal 200% van wat in Nederland gebruikelijk zou zijn, soms zelfs niet meer dan 100%.
U zult zich kunnen voorstellen dat dit tot grote problemen kan leiden. De reisverzekering vergoedt simpelweg alle medische noodzakelijk kosten die uw eigen ziektekostenverzekeraar niet vergoedt. Tweede reden is de kans dat u tijdens uw verblijf in het buitenland ziek wordt en daardoor terug moet keren naar Nederland. Lang niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden die extra kosten. Vandaar ook daar: de reisverzekering.

En verder
Vervangend vervoer wanneer de auto het op vakantie begeeft. Dit is meestal inbegrepen in de reisverzekering. Ook onverwachte extra kosten kunnen deel uit maken, zoals het opsporen van verloren gegane bagage, kopie paspoort, extra verblijfskosten doordat tijdens wintersport het dal afgesloten raakt, dringend overkomen terug naar Nederland om familiereden etc.

Bagage
Overigens, de minst belangrijke: diefstal van bagage. Of, afhankelijk van de omstandigheden: verlies. Wie tijdelijk naar het buitenland gaat, zou een reisverzekering dringend moeten overwegen.
 
 
 
Aansprakelijkheid

De Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) kan dekking geven voor de gevallen dat u als particulier persoon aansprakelijk wordt gesteld voor schade, die door uw toedoen aan anderen werd toegebracht. Daarbij kan het gaan om beschadiging van eigendommen. Maar het kan tevens gaan om “gevolgschade”.
In het eerste geval kunt u denken aan de schade die ontstaat wanneer u met een winkelwagentje een geparkeerd staande auto beschadigt. Het tweede geval doet zich voor wanneer de eigenaar van die geparkeerde auto, tijdens de reparatie van die auto, een andere auto moet huren om zijn werk te kunnen blijven doen.
Tal van voorbeelden zijn te noemen. Gelukkig blijft de schade vaak beperkt tot enige honderden euro’s, soms ook echter loopt de schade op tot enige tonnen. En hierbij kunt u denken aan de (letsel-)schade die ontstaat wanneer u als fietser een plotseling overstekend kind aanrijdt.
Hoe dan ook, de AVP is de verzekering bij uitstek die u beschermt tegen de aanspraken van derden. En daarbij mag de premie ronduit laag genoemd worden. Niet alles is verzekerd, want ook de AVP heeft zijn beperkingen. Graag lichten wij dit u persoonlijk toe.
 
 

Kostbaarheden
De standaard inboedelverzekering verleent ook dekking voor schade aan “kostbaarheden”. Het is immers inboedel. Het probleem is echter dat vrijwel alle inboedelpolissen standaard uw kostbaarheden slechts beperkt meeverzekeren. En bovendien uitsluitend binnenshuis!
Wie dus zijn kostbaarheden/juwelen ook buitenshuis wil verzekeren (denk aan het verliezen van een dure ring) kan een aanvullende buitenhuisdekking voor kostbaarheden overwegen. Veel verzekeraars bieden deze dekking aan, als aanvulling op de inboedelverzekering.