Op de weg

Wij adviseren welke verzekering het beste bij u past en rekenen graag de gunstigste premie bij verschillende verzekeringsmaatschappijen voor u uit en vergelijken vooraf de bijbehorende voorwaarden.

Auto

Alleen WA: Standaard is voor iedere auto in Nederland een WA-dekking verplicht. Deze WA-verzekering geeft uitsluitend dekking voor de schade, die uw tegenpartij lijdt, wanneer u zelf schuldig bent. Voor auto’s met een heel lage dagwaarde, doorgaans zijn dat de oudere auto’s, kan een dergelijke verzekering al voldoende zijn.
WA extra: Heeft uw auto nog steeds een flinke dagwaarde, dat kunt u uw WA-verzekering uitbreiden tot WA-extra. Soms ook wel WA-top, WA-succes, WA-minicasco, of WA-plus genoemd. In dat geval verzekert u de dagwaarde van uw auto tegen een flink aantal onprettige gebeurtenissen. De belangrijkste daarvan zijn diefstal, inbraak, storm, brand en ruitbreuk. Doorgaans geldt bij dit type schades een klein eigen risico.
 Allrisks: En voor de nieuwere auto bestaat dan uiteraard de all-risks-verzekering. Daarin zit de WA- dekking, maar ook de WA extra dekking. Bij allrisks worden beide dekkingen compleet gemaakt door onder andere ook vandalisme te vergoeden en aanrijdingen. Het woord zegt het eigenlijk al: “all-risks”. “Vrijwel alle risico’s” zijn verzekerd.
Extra’s: Wanneer door een ongeval de auto niet meer verder kan, zorgen vrijwel alle autoverzekeraars ervoor, dat de auto wordt opgesleept naar de garage van uw keuze. En dat de passagiers worden gebracht naar het beoogde einddoel van de reis. Een enkele verzekeraar gaat nog verder door deze hulp ook (voor all-risks-verzekerden) aan te bieden bij pech.
Voorwaarden: En natuurlijk, we kunnen er niet vaak genoeg op wijzen: alle polissen verschillen van elkaar. Dus ook autopolissen. En niet alleen in premie!
  • Hoe hard valt uw korting terug na een schade?
  •  Hoe is de afschrijving bij total loss?
  •  Welke eigen risico’s gelden er?
  • Verliest u ook korting na diefstal?
  •  Of na ruitbreuk?
  • Mag u zelf uw reparatiebedrijf kiezen?
  • Mag de garage uw reparatie uitvoeren met tweedehands onderdelen?
  • < >
Kortom, vergelijken is echt van belang, maar natuurlijk speelt ook de premie een belangrijke rol. Er zijn in Nederland zo’n 80 autoverzekeraars. Ieder met zijn eigen premies en voorwaarden.


Motor en Scooter

Alleen WA: Standaard is voor iedere motor in Nederland een WA-dekking verplicht. Deze WA-verzekering geeft uitsluitend dekking voor de schade die uw tegenpartij lijdt wanneer u zelf schuldig bent. Voor motoren met een heel lage dagwaarde kan een dergelijke verzekering al voldoende zijn.
WA-extra: Heeft uw motor nog steeds een flinke dagwaarde, dat kunt u uw WA-verzekering uitbreiden tot WA-extra. Soms ook wel WA-top, WA-succes, WA-minicasco of WA-plus genoemd. In dat geval verzekert u de dagwaarde van uw motor tegen een flink aantal onprettige gebeurtenissen. De belangrijkste daarvan is uiteraard diefstal. Doorgaans geldt bij dit type schades een klein eigen risico.
Allrisks: En voor de nieuwere motor bestaat dan uiteraard de allrisks verzekering. Daarin zit de WA dekking, maar ook de WA extra dekking. Bij allrisks worden beide dekkingen compleet gemaakt door onder andere ook vandalisme te vergoeden en aanrijdingen. Het woord zegt het eigenlijk al: “allrisks”. “Nagenoeg alle risico’s” zijn verzekerd.
Extra’s: Veel motorverzekeraars verlenen hulp wanneer door een ongeval (in binnen- of buitenland) uw motor niet verder kan. En meestal brengt men dan de beschadigde motor naar de dichtstbijzijnde herstelplaats. Vaak is ook taxihulp mogelijk voor de bestuurder. Doorgaans is de motorkleding meeverzekerd, indien de motor door een ongeval beschadigd raakt. Ook wanneer de motor uitsluitend tegen WA is verzekerd!
Naar onze mening zou iedere autoverzekering voorzien moeten zijn van een rechtsbijstanddekking. Of in ieder geval minimaal van een verhaalsbijstanddekking!


Verhaalsbijstand
Zodra u aan het verkeer deelneemt, staat u bloot aan de risico’s daarvan. Vaak heeft een aanrijding alleen blikschade tot gevolg. Maar soms is er meer aan de hand. Is de aanrijding door uzelf veroorzaakt, dan bent u voor de vergoeding van uw eigen blikschade afhankelijk van uw eigen autoverzekering. Dat zal duidelijk zijn. Maar het kan ook zijn, dat het juist de tegenpartij is die de schade heeft veroorzaakt. En in dat geval zal de WA-verzekering van uw tegenpartij uw schade moeten vergoeden. Het is helaas algemeen bekend dat dit niet altijd even soepel verloopt. Zeker niet wanneer uw tegenpartij zelf onwillig is. Die schade kan vervolgens uit heel wat meer bestaan dan alleen de blikschade. Wat te denken van autohuur (voor vervangend vervoer) of waardevermindering (uw auto is immers een “schadeauto” geworden). En in een enkel geval zal er zelfs letselschade verhaald moeten worden. Juist dat verhalen van schade is het terrein van de verhaalsbijstandverzekering. Om de premie hoeft u het niet te laten. Die is gemiddeld zo’n € 25 per jaar. Per voertuig.


Rechtsbijstand
Met de verhaalsbijstand achter u zullen de juristen van uw eigen verzekeraar er alles aan doen om uw schade verhaald te krijgen op de schuldige tegenpartij. Alleen wanneer de zaken echt ingewikkeld gaan worden, kan het zijn dat er een rechter aan te pas moet komen. En daar moet de verhaalsbijstand het opgeven. Want dat is het terrein van de rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering gaat dan ook beduidend verder dan de verhaalsbijstand. De rechtsbijstandverzekering betaalt simpel gezegd alle kosten die nodig zijn om uw gelijk te krijgen. Tot en met de advocaatkosten en de griffiekosten tijdens de rechtszaak. De premie daarvan ligt dan ook wel iets hoger dan die van de verhaalsbijstand. Houdt u rekening met gemiddeld zo’n € 40 per jaar, per voertuig. Al verschilt dat wel per verzekeraar.


Caravan
Nederland is een caravanland bij uitstek. Tal van gezinnen zijn dan ook trotse bezitter van dit “tweede huis op wielen”. Een bezit dat nogal in waarde kan verschillen. En dat betekent dat een correcte verzekering aangepast dient te zijn aan die waarde. Afhankelijk van de leeftijd van de caravan kunt u kiezen voor standaard dekking of voor uitgebreide dekking. Graag helpen wij u bij het in kaart brengen van de verschillende dekkingsmogelijkheden voor uw caravanverzekering.
Verzekerde waarde: Van groot belang is die waarde nauwkeurig vast te stellen, zodat de verzekeraar de premie over de juiste waarde berekent. In beginsel gaan alle verzekeraars uit van de “huidige nieuwwaarde”. Waar dan de waarde van de luifel, de voortent en aanbouw bijgeteld dient te worden. Wie dus zijn caravan “duurder” maakt, doet er verstandig aan dit op de polis aan te laten tekenen.
Inboedel: Wie “huishoudelijke” inboedel meeneemt op vakantie, kan dit (buiten de reisverzekering om, want die kent zijn beperkingen) meeverzekeren op basis van de nieuwwaarde. Uiteraard is dit uitsluitend meeverzekerd wanneer dit op de polis is aangetekend.
Beperkingen:  Belangrijk punt is dat de caravan feitelijk altijd voor “recreatie” gebruikt dient te worden. Uw eigen recreatie dus. Verhuur is dan ook vaak een uitgesloten onderdeel. Net als permanente bewoning. Tenzij dit uiteraard uitdrukkelijk is meeverzekerd. Tweede punt: vrijwel altijd is schade als gevolg van bevriezing en hoge waterstand eveneens uitgesloten. En tot slot bepalen de meeste verzekeraars dat een schadevergoeding uitsluitend gebruikt mag worden voor het herstel van de schade. Niet “repareren” betekent in die gevallen minder of zelfs geen schadevergoeding.

Overige voer en vaartuigen
Zo zijn er nog talrijke andere zaken die verzekerd kunnen worden, dit is echter maatwerk! Wij helpen u graag verder met het vergelijken van verschillende premise en voorwaarden. Wij kunnen met nagenoeg alle maatschappijen zaken doen. WIj hebben uit ervaring echter een aantal voorkeuze maatschappijen. Graag delen wij deze ervaring met u.