Gezondheid en Leven

Wij zetten de verschillende verzekeringen graag even voor u helder op een rij:

Basisverzekering voor iedereen.
Op 1 januari 2006 verviel het verschil tussen particulier en ziekenfonds. Eenieder, jong of oud, getrouwd of alleenstaand, in loondienst of zelfstandig, ziek of kerngezond, is dan verplicht verzekerd via de Basisverzekering. De verzekering verzekert, de naam zegt het al, “de basis”. Wat zit er in de Basisverzekering. De basisverzekering vergoedt vrijwel dezelfde zorg als het voormalige ziekenfondspakket.
Waar de basisverzekering geen vergoeding verleent (het is uiteindelijk een basispakket), heeft u de mogelijkheid een aanvullende verzekering af te sluiten. Verzekeraars bieden verschillende aanvullende zorgverzekeringen en aanvullende tandzorgverzekeringen aan. De dekking van de aanvullende verzekeringen verschilt sterk per verzekeraar. Het is daarom verstandig u te laten adviseren over de mogelijkheden. Wij zijn u natuurlijk graag behulpzaam bij het maken van uw keuze.

Naturapolis of restitutiepolis
De naturapolis lijkt het meest op het ‘oude’ ziekenfonds. Doorgaans bepaalt de zorgverzekeraar naar welke zorgverlener (ziekenhuis of specialist) de voorkeur uitgaat. Dit heeft sterk te maken met de kortingen, die de zorgverzekeraars daar hebben bedongen. Bij de naturapolis worden alle medische kosten rechtstreeks door de zorgverzekeraar met de zorgverlener geregeld. De naturapolis is dan ook iets goedkoper dan de restitutiepolis.
De restitutiepolis geeft u de vrije keuze uit de zorgverleners. Deze polis lijkt dan ook sterk op het “particulier verzekeren” van vroeger. U bepaalt zelf naar welk ziekenhuis u gaat en naar welke specialist. U betaalt hier soms vooraf de nota zelf aan de zorgverlener en declareert dit vervolgens bij de verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheid

Hoe is dit op te lossen?
Wie in de WIA belandt, is niet te benijden. Een terugval van 100% naar lagere percentages, die dan tevens afhankelijk kunnen zijn van het aantal jaren waarin actief werd gewerkt, is nauwelijks een prettig vooruitzicht.

Alternatieve oplossingen
We willen hier niet praten over de financiële moeilijkheden die ontstaan wanneer iemand ziek wordt en uiteindelijk zelfs in de WIA belandt. U kunt ze ongetwijfeld zelf bedenken.
Ons vak is het eerder om oplossingen te zoeken. Verzekeren is 1 oplossing. Maar er zijn nog een paar andere oplossingen die het waard zijn om eerst te bekijken.

  •  Ga eerst na wat er mogelijk al binnen de cao is bepaald over het aanvullen van salaris bij ziekte en WIA.
  •  Is er binnen de cao niets bepaald, overleg dan met de werkgever of hij bereid is op een of andere manier deze gaten voor het personeel “collectief” te dichten. Via de werkgever is het goedkoper en bovendien kan de polisdekking dan beter jaarlijks aan uw salaris worden aangepast.
  •  Wanneer u een hypotheek heeft, is het soms mogelijk om “lastenvrijstelling” mee te verzekeren in geval van arbeidsongeschiktheid. Niet ideaal, maar wel vaak goedkoper dan een losse verzekering.
  •  Bij diverse levensverzekeringen kunnen lastenvrijstelling en premievrijstelling (goedkoop) meeverzekerd worden.

En anders?
Bestaan er binnen bovenstaande oplossingen geen mogelijkheden? Dan gaan wij graag met u in gesprek over het verzekeren ervan. Want wij helpen u graag uw risico’s beheersbaar te houden. Het is immers ons vak. Laten we het samen in kaart brengen. En is uw conclusie dan dat uw inkomen toch te ver terug zal vallen wanneer u in de WIA terecht zult komen, dan zullen we samen na moeten gaan welke maatregelen genomen moeten worden om dat te voorkomen. En dat hangt van uw persoonlijke omstandigheden af.
 
Ongevallen
Het grootste risico om arbeidsongeschikt te worden is nu eenmaal door ziekte. Niet door een ongeval. En bij ziekte is het zelfs nog vaak een slopend proces geweest. Denk aan de Muisarm door gebruik van de computermuis of aan de rug van de stratenmaker.

Ongevallenpolis is beperkt, maar goedkoop!
Natuurlijk moet u zich realiseren dat uitsluitend de gevolgen van een ongeval zijn verzekerd. Niet de gevolgen van een ziekte. Maar door de ongevallenverzekering worden wel hoge verzekerde bedragen uitstekend betaalbaar. Bedragen die u in zou kunnen zetten voor het aanpassen van de woning of voor het opvangen van het verminderde inkomen. Het is zelfs een prima alternatief voor ondernemers die wel hun arbeidsongeschiktheid willen verzekeren, maar die in de “opstartfase” van hun onderneming daar nog onvoldoende budget voor beschikbaar hebben.

Doen of niet doen?
Of een ongevallenverzekering in uw geval de voorkeur verdient, hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden. Waar de ene cliënt liever kiest voor een andere oplossing, zal de andere cliënt onmiddellijk wel voor een ongevallenpolis kiezen. Wij helpen u graag de voors en tegens naast elkaar te zetten. Het is uiteindelijk ons vak.

Levensverzekering

Levensverzekering en belasting
Een levensverzekering is een overeenkomst waarbij een verzekeraar zich verplicht op een zeker moment in de toekomst een uitkering te doen. Dat kan zijn op de einddatum van de verzekering. Mits de verzekerde persoon op dat moment in leven is. Het kan ook tussentijds zijn, direct bij het overlijden van de verzekerde.
Die “overlijdensdekking” is met name geschikt om mensen verzorgd achter te laten. Het eerste deel, de uitkering op de einddatum, is meer geschikt om op lange termijn vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheek of voor het opbouwen van pensioen.  Meer informatie over de levensverzekering als instrument om vermogen te vormen kunt u opvragen bij onze adviseurs. Zij zetten de verschillen graag even voor u helder op een rij.

Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering, breed te gebruiken
Eigenlijk is de overlijdensverzekering het soort verzekering dat simpelweg doet wat wordt beloofd: een uitkering doen wanneer een bepaalde situatie zich voordoet. En dus zonder voorbehouden. In dit geval betekent dat dus, dat wanneer een bepaalde met name genoemde persoon overlijdt, de polis uitkeert. Daarbij bent u volledig vrij om zelf de hoogte van de uitkering te bepalen. Ook bent u volledig vrij te bepalen hoe lang die verzekering zou moeten lopen. En wanneer u die keuzes gemaakt heeft, zal de uitkering bovendien, binnen zekere voorwaarden, belastingvrij kunnen zijn. Het betekent dat dit soort verzekeringen bij uitstek geschikt is om mensen “verzorgd” achter te laten. En juist omdat er zo enorm veel verschillende vormen bestaan van deze overlijdensverzekering, is hier het beroemde maatwerk uitstekend mogelijk.
Voorbeelden zijn:

  •  aflossen van een hypotheek bij overlijden van de kostwinner
  • gezinshulp na overlijden extra weduwepensioen (of weduwnaarspensioen)
  •  aflossen van bedrijfsleningen na overlijden van de ondernemer
  •  uitkopen erfgenamen na overlijden van de compagnon
  • – etc.

 
Studieverzekering

Waarom?
Wie kinderen heeft, hoopt natuurlijk dat ze in de toekomst gaan studeren. Dat ze alle kansen die er zijn, zullen benutten. Het betekent wel collegegeld, boekengeld, op kamers, stage, levensonderhoud. Kortom, het betekent een enorme aanslag op uw vermogen. Weliswaar helpt de overheid ook hier met basisbeurzen en studiebeurzen, maar dat is echt, zoals gebruikelijk, niet meer dan een basis. Met een studieverzekering bouwt u een aanzienlijk vermogen op om de studie tegen die tijd ook echt mogelijk te maken. Hoeveel u opbouwt, hangt uiteraard met name af van de maandelijkse bedragen die u in wilt leggen. Een studieverzekering is al mogelijk vanaf een maandbedrag van € 25.

Vrijstelling van betaling
Typerend voor de studieverzekering is dat de maandelijks inleg over het algemeen niet meer verschuldigd is wanneer de kostwinner zou komen te overlijden. De verzekeraar neemt dan de premiebetaling over. En zorgt er dus voor dat de studiekosten hoe dan ook veilig zijn gesteld. Bij een aantal vormen van studieverzekering is dit onderdeel niet meeverzekerd. Raadpleeg daarvoor altijd de voorwaarden.
Vanzelfsprekend is dat het eindresultaat ook afhankelijk is van de manier waarop uw inleg wordt belegd en dus van de rendementen die worden behaald.