Synerga Pensioengroep

Het samenwerkingsverband Synerga Pensioengroep is in 2011 ontstaan. De groep bestaat op dit moment uit zes zelfstandige pensioenadviseurs.

Er wordt samengewerkt op het gebied van pensioenadvisering en pensioenbeheer

https://www.synergabv.nl/synerga-pensioengroep/