Wist je dat van Mara Leunissen: Hoe BKR-registratie verwijderen of aanpassen?

Als je het niet eens bent met je kredietregistratie en je wilt deze laten aanpassen neem dan als eerste contact op met je kredietaanbieder. De aanbieder kan checken of je registratie overeenkomt met je krediet en de registratie aanpassen als deze niet juist is. Mara laat in 4 duidelijke stappen zien wat de procedure is.

Het komt helaas niet vaak voor dat een kredietaanbieder een registratie daadwerkelijk aanpast. In uitzonderlijke individuele gevallen kan een kredietaanbieder besluiten om een registratie (gedeeltelijk) te verwijderen.

Kom je er niet uit met de kredietaanbieder dan is er de optie om een klacht over je registratie in te dienen aan een geschillencommissie. Je kunt een klacht over je kredietregistratie tot 1 oktober indienen bij Geschillencommissie BKR. De kosten hiervoor zijn € 50 per registratie. Als je door de Geschillencommissie BKR in het gelijk wordt gesteld, dan wordt dit bedrag terugbetaald. Vanaf 1 oktober kun je gratis je klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Je kunt vanaf dat moment geen klachten meer indienen bij de Geschillencommissie BKR. Klachten die op 30 september 2021 nog in behandeling zijn, worden nog door de Geschillencommissie BKR afgehandeld.

Heb je je gegevens bij het BKR opgevraagd en je bent het oneens met de registratie OF is deze wel juist, maar de gevolgen van deze registratie zijn onevenredig groot, dan wil je deze uiteraard aangepast of verwijderd zien. Onderstaand een stappenplan hoe je dit kunt aanpakken

Stap 1: Neem contact op met je kredietaanbieder

Neem contact op met de kredietaanbieder bij wie je het krediet hebt afgesloten. Je kredietaanbieder heeft je kredietovereenkomst bij het BKR geregistreerd en kan als enige deze gegevens ook weer aanpassen. Stuur een verzoek met een duidelijke toelichting naar deze aanbieder. In die toelichting geef je minimaal aan:

 • Om welke kredietovereenkomst het gaat.
 • Waarom je het niet eens bent met deze registratie.
 • Wat de gevolgen van de registratie zijn op je situatie.
 • Voeg nuttige documenten toe die helpen bij je verzoek.
   
Stap 2: De reactie van je kredietaanbieder

Als de kredietaanbieder akkoord is, dan geeft deze aan het BKR door om de gegevens aan te passen. Is je kredietaanbieder niet akkoord is er de optie om je verzoek voor te leggen aan een geschillencommissie.

Stap 3: Je verzoek voorleggen aan een geschillencommissie

Geef aan waar je klacht precies over gaat en welke feiten en bewijzen je klacht ondersteunen. Stuur het volgende mee:

 • Het verzoek aan je kredietaanbieder.
 • De afwijzing van je kredietaanbieder met eventuele bijlagen.
 • Een kopie van je kredietoverzicht dat je bij ons hebt opgevraagd.
   

De geschillencommissie zal uiteindelijk het dossier beoordelen

Stap 4: De reactie van de Geschillencommissie

Op basis van de toegestuurde informatie beslist de Geschillencommissie of ze de klacht in behandeling neemt. Hierbij wordt eerst gekeken de kredietverlener en BKR zich aan de BKR-regels hebben gehouden.
Als de beide partijen zich aan de regels hebben gehouden wordt de klacht verder niet in behandeling genomen.

Als de klacht wel in behandeling wordt genomen gaan ze verder onderzoeken. Op basis van alle ontvangen informatie doet de Geschillencommissie een uitspraak. Dit duurt minimaal drie maanden. De looptijd van de klachtenprocedure is afhankelijk van de snelheid waarop de Geschillencommissie alle benodigde informatie ontvangt om een objectieve uitspraak te kunnen doen en of de zaak een mondelinge behandeling vraagt. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn altijd bindend. Dit betekent dat de kredietverlener, BKR en jij zelf zich moeten neerleggen bij de uitspraak. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak.

Bronnen: bkr.nl en cournot.nl