Waarom is een testament zo belangrijk?

Bij een notaris een testament laten opmaken voor je nalatenschap? Waarschijnlijk is die gedachte nog niet bij je opgekomen. Je staat nog vol in het (arbeids)leven. Toch is het in een aantal gevallen verstandig om nu al je nalatenschap vast te leggen. Wil je weten in welke situaties?

Wel of geen testament? Uiteraard is de keuze aan jou. In een testament leg je vast wat er met je nalatenschap gebeurt na je overlijden. Dan hebben we het over je huis, vermogen en misschien zelfs schulden. Wie krijgt welk deel van je nalatenschap? Maar misschien wil je juist iemand geen aanspraak laten maken op een deel van je erfenis. Ook dat is mogelijk. Of je nalatenschap schenken aan een goed doel (lees ook: legaten). In je testament kun je zelfs een familielid of een vriend aanwijzen die erop toeziet dat je testament wordt uitgevoerd.

Geen testament, dan wettelijke verdeling

Veel mensen hebben geen testament opgesteld. In dat geval geldt bij overlijden de wettelijke verdeling. Je hebt dan geen keuze wie welk deel van je erfenis krijgt. In de praktijk betekent dat je echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner en kinderen als eerste aan de beurt komen. Zijn die er niet dan volgen de familieleden in de tweede lijn zoals ouders, broers en zussen. Als die er ook niet (meer) zijn, dat gaat men nog verder kijken.

Belangrijke rol

Er zijn nog meer redenen om te kiezen voor een testament. Bijvoorbeeld als je iemand of een organisatie een legaat wilt nalaten. Maar ook bij het kiezen van een testamentair executeur, het starten van een eigen bedrijf, samenwonen of trouwen, een samenlevingscontract of het verminderen van de erfbelasting speelt een testament een belangrijke rol.

In deze zes gevallen is een testament ook belangrijk:

Legaat

Wil je een bijzonder schilderij na je overlijden aan een museum schenken? Een sieraad met emotionele waarde aan je huishoudelijke hulp nalaten? Of een geldbedrag aan het KWF schenken? In je testament kun je dat legaat vastleggen.

Samenwonen

Ook bij samenwonen (zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap) kan een testament een rol spelen. Bij overlijden gaat de erfenis dan naar je partner of kinderen.

Samenlevingscontract

Woon je samen en heb je al een samenlevingscontract, dan zijn de afspraken, bijvoorbeeld over het huis, al vastgelegd. Is er geen contract, dan kun je de onderlinge afspraken ook vastleggen in een testament.

Eigen bedrijf

Na overlijden wordt je bedrijf automatisch eigendom van je partner of van een van de kinderen. Wil je dat niet, dan moet je dat in een testament vastleggen. Het voorkomt bovendien een familieruzie. Is je kind(eren) of partner een briljant ondernemer dan hoef je niets te doen. Bij hem of haar is de voortzetting van je onderneming in goede handen.

Afwikkelen erfenis

Wil je de afwikkeling van erfenis door een deskundige laten doen? Leg dan in je testament vast wie er testamentair executeur wordt. De meeste familieruzies ontstaan bij het verdelen van de erfenis.

Drukken erfbelasting

Over een erfenis moet een ontvanger erfbelasting betalen. Een notaris kan in een testament afspraken en voorwaarden opnemen zodat de erfbelasting wordt verminderd.