Pensioenen

Door een versobering van het sociale verzekeringsstelsel wordt u zelf steeds meer verantwoordelijk voor het opbouwen van een goede pensioenvoorziening. Een onafhankelijk pensioenadviseur biedt meer zekerheid.

Het pensioen kan bestaan uit drie onderdelen:
  • A.O.W. (Algemene Ouderdoms Wet)
  • Pensioenopbouw bij uw werkgever
  • Aanvullende regelingen


In Nederland is de norm voor een goed pensioen 70% van het laatstgenoten salaris. Dat wil zeggen dat het pensioen inclusief de A.O.W. voor gehuwden gelijk is aan 70% van dat salaris. Als het pensioen lager is spreken we van een pensioengat. Voor ondernemers en vrije beroepen bestaat geen geldende norm waaraan het pensioen zou moeten voldoen. Dat neemt niet weg dat er ook bij hen sprake kan zijn van een pensioengat. Sterker nog, juist bij hen loopt het verschil tussen de winst en het pensioen vaak erg op. Daarom is een onafhankelijk pensioen adviseur belangrijk voor uw oude dag!

Een pensioengat
kan op allerlei manieren ontstaan. Te denken valt hier aan verandering van werkgever, tweeverdieners, jongere partner, echtscheiding, onderbroken loopbaan, tijdelijk wonen in het buitenland, eerder stoppen met werken etcetera. Belangrijke vraag is natuurlijk of het erg is een pensioengat te hebben. Het simpele feit dat u geen pensioen heeft dat voldoet aan de huidige normen hoeft geen probleem te zijn. Het gaat erom dat u na pensionering over voldoende middelen beschikt om aan uw verplichtingen te voldoen en daarnaast nog op de zelfde voet kunt blijven leven. Leuk leven is natuurlijk voor iedereen anders. Maar het is wel goed om tijdig een beeld te vormen welke verplichtingen u na uw pensionering behoudt en hoeveel uw consumptief besteedbaar inkomen wordt. Wij, als vakkundig pensioen adviseur, kunnen dit voor u in kaart brengen en er voor zorgen dat u een passende oudedagsvoorziening krijgt.