Disclaimer

De website van Matrix Financiële Diensten, hierna te noemen “onze website”, is uitsluitend bedoeld als naslagwerk. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op onze website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. De informatie op onze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. U wordt ten stelligste geadviseerd onafhankelijk juridisch of anderszins advies in te winnen, voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de informatie die beschikbaar is op onze website relevant kan zijn.

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wij van oordeel zijn dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van publicatie, kunnen wij géén garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op onze website.

Hoewel het streven van Matrix Financiële Diensten er op is gericht dat onze website continu toegankelijk is, kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat onze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via onze website naar websites van andere organisaties gaat, wijzen wij u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor dergelijke websites.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van onze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Deel deze pagina met vrienden en kennissen: